Kosten Stadsverwarming

De gemiddelde verbruik kosten Stadsverwarming in Purmerend per maand zijn wettelijk vastgelegd volgens landelijke norm. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de warmtetarieven vast en stelt een maximumprijs aan de warmte levering van leveranciers. Dit is zo geregeld om er voor te zorgen dat gebruikers niet meer betalen voor dit type warmtelevering dan een afnemer van gas.

De warmtewet is van toepassing op zo’n half miljoen huishoudens en MKB-bedrijven die warmte ontvangen via een warmtenet, blok- of stadsverwarming.

Warmtetarieven Stadsverwarming 2016

Het ACM heeft per 2016 een 3-tal tarieven vastgesteld:

  1. Het (maximale) tarief voor de warmtelevering is een vast bedrag van €276,13 met daarboven op €22,66 per verbruikte Gigajoule (Gj). Eén Gj is ongeveer 36 m³ aardgas. Op uw factuur ziet u deze variabele kosten terug onder het kopje Warmte(per Gj).
  2. De kosten voor onderhoud, vervanging van uw meter en het warmteverbruik opmeten en verwerken valt allemaal onder het zogenaamde meettarief van € 24,97 euro. Onder het kopje Vastrecht Warmte zijn deze kosten op uw factuur terug te vinden.
  3. Alle nieuwe stadsverwarming aansluitingen tot 25 meter afstand op het warmtenet, betalen een eenmalige bijdrage van €962,95. Per extra meter boven de 25 meter komt daar nog eens €33,87 bij.

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Stadsverwarming kosten per maand in Purmerend

Per jaar verbruikt een doorsnee gezin ongeveer 35 Gj, dit is inclusief het warm water via de tappunten in huis. Dit is zoals eerder vermeld de variabele prijs (à €22,66 per Gj). Dus uw variabele kosten per jaar zijn met dit aantal 35Gj x €22,66= €793. Hier komen nog het vaste bedrag van €276,13 en het meettarief van €24,97 bij. Een huishouden betaald hierdoor totaal op jaar basis €1.093

Kosten Stadsverwarming onderhoud berekenen

Na installatie van de stadsverwarming unit en het afsluiten van een contract, worden er geen extra kosten voor onderhoud stadsverwarming in rekening gebracht. Dit is inclusief een 24-uurs storingsdienst en een SVP onderhoudsprogramma.

Kosten stadsverwarming

 

Bel Mihlo Baerts Call Now ButtonBel Mihlo Baerts