Onderhoud Stadsverwarming

Wij verstaan onder het onderhoud Stadsverwarming dat uw afleverset door ons in beheer is genomen. Baerts Beheer is één van de specialisten met een officieel keurmerk van Stadsverwarming Purmerend (SVP). U kunt op ons kunt terugvallen in geval van een storing of lekkage.

De set wordt door u namelijk gehuurd. De stadsverwarming unit blijft eigendom van SVP. Als gebruiker heeft u hier dus geen omkijken meer naar. Herstel en onderhoud zit in de huur inbegrepen.

Is een onderhoudscontract nodig?

Woont u in een huurwoning dan loopt het onderhoud via de verhuurder of de woningbouwcorporatie. In Purmerend zijn dat onder andere Intermaris, Rochdale of Wooncompagnie. Uiteraard willen wij u helpen, maar de contacten lopen wel via de corporatie of verhuurder. Uzelf heeft dus geen contract nodig.

Voor woningeigenaren in Purmerend is SVP meestal de eigenaar van de unit. U kunt dit controleren door de verzegeling op de unit door middel van een gele sticker of een witte Tie rap. Hierop staat de tekst “eigendom SVP”. Als de verzegeling op de unit zit dan valt u automatisch in het onderhoudsprogramma. Het onderhoud is hierdoor automatisch geregeld en heeft u dus al een contract.

Bent u woningeigenaar met een eigen verwarmingsunit dan heeft u geen contract. Onderhoud kunt u dan zelf regelen bij een installateur.

Hoe vaak is onderhoud nodig?

Wij komen in ieder geval 1x in de 3 jaar bij u langs om onderhoud te plegen. Over het algemeen heeft een afleverset een technische levensduur van zo’n 15 jaar. Rond deze leeftijd neemt de kans op storingen toe. Denk hierbij aan lekkages of breuken in leidingen. Dit is natuurlijk niet veilig! SVP en Baerts Beheer nemen geen risico en u heeft geen hoge additionele of onvoorziene kosten.

Onderhoud Stadsverwarming

Kies bij het onderhoud Stadsverwarming vooral voor de gecertificeerde “keurmerk Installateur” zoals wij dat zijn. Hierdoor loopt u het minste risico! Ook geven wij u advies over mogelijkheden tot een energiezuinigheid van de stadsverwarmingsinstallatie. U kunt hierdoor op uw stookkosten besparen.

Bel Mihlo Baerts Call Now ButtonBel Mihlo Baerts